Dotacje Unii Europejskiej

KAMINSKI, KROTOFIL Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem:

„Realizacja działań inwestycyjnych w restauracjach „Tawerna Orłowska”

oraz „Browar Miejski Sopot” szansą za zniwelowanie nagatywnych skutków

pandemii COVID-19”

Celem projektu realizacja działań inwestycyjnych w „Tawernie Orłowskiej” w Gdyni oraz zwiększenie wydajności przygotowania dań na wynos w restauracji „Browar Miejski Sopot”.
Efektem projektu będzie dostosowanie obiektów do funkcjonowania w nowych realiach oraz zniwelowanie następstw pandemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 240 274,77 PLN